Sněmovní tisk 534
Novela z. o archivnictví a spisové službě

Stav projednávání ke dni: 24. července 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 16. 7. 2021 08:53.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 111. schůze (od 7. července 2021).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5169Jaroslav Kytýr17393-26315.docx (29 KB) / PDF (295 KB, 5 stran) 6. 5. 2020 v 07:47:19
6940Jaroslav Kytýr19164-29242.doc (57 KB) / PDF (181 KB, 2 strany) 1. 12. 2020 v 09:22:43
8803Jaroslav Kytýr21027-31827.doc (57 KB) / PDF (181 KB, 2 strany) 8. 7. 2021 v 12:14:33


Deskriptory EUROVOCu: archiv, region, sídlo správy, veřejná instituce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)