Usnesení PS č. 975

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 534/ - prvé čtení (10. března 2020)

Související sněmovní tisky

534 Novela z. o archivnictví a spisové službě
ISP (příhlásit)