Sněmovní tisk 485
Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací

Stav projednávání ke dni: 17. února 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 5. 2019.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 6. 1. 2020.
  Zákon Senátem schválen 3. 2. 2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 2. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 2. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 2. 2020.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3297Karel Rais15521-23360.docx (56 KB)10. 9. 2019 v 09:35:38


Deskriptory EUROVOCu: politika výzkumu, průmyslový výzkum, rozpočet na výzkum, státní podpora, vědecký výzkum, výzkum a vývoj, vztahy mezi průmyslem a výzkumem

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)