Usnesení č. 189 (16. května 2019)

Související sněmovní tisky

446 N.z., kterým se mění někt.zák.v oblasti zakládání obch.spol.

447 N.z. o právu na digitální služby

456 Novela z. - občanský zákoník

457 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

458 Novela z. - zákoník práce

469 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2018

472 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2018

474 Zpráva o činnosti RRTV za rok 2018

480 1. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2019

483 Novela z. o podmín. obchod. s povol. na emise skl. plynů

485 Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací

486 Zpráva o extremismu na území ČR v roce 2018
ISP (příhlásit)