Usnesení PS č. 639

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 485/ - prvé čtení (28. května 2019)

Související sněmovní tisky

485 Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací
ISP (příhlásit)