Sněmovní tisk 368
Vl.n.z. o úpravě vztahů v souvislosti s vystoupením VB z EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 1. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 368/0 dne 9. 1. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 1. 2019 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 23. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 436).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 23. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přijat (usnesení č. 436).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 1. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 36/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 1. 2019 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • S


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 3. 2019.
  Prezident zákon podepsal 7. 3. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 3. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 3. 2019.

Zákon vyhlášen 14. 3. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 32 pod číslem 74/2019 Sb.Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, cizinecké právo, dvoustranný vztah, vystoupení z EUISP (příhlásit)