Usnesení PS č. 436

k vládnímu návrhu zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie /sněmovní tisk 368/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2 (23. ledna 2019)
ISP (příhlásit)