Organizační výbor
Usnesení č. 145 (10. ledna 2019)

Související sněmovní tisky

350 Novela z. - školský zákon

352 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

353 Novela z. o zemědělství

354 Novela z. o poskyt. náhrad škod způsob.chráněnými živočichy

360 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

362 Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2017

364 Novela z. o pohonných hmotách

367 Novela z. o podpoře regionálního rozvoje

368 Vl.n.z. o úpravě vztahů v souvislosti s vystoupením VB z EU

369 Novela z. o ochraně spotřebitele
ISP (příhlásit)