Sněmovní tisk 994
Novela z. - občanský zákoník - EU

Stav projednávání ke dni: 28. února 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 994/0 dne 2. 9. 2020.

    Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 1. 7. 2021.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Strýček a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 13. 9. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 87. schůze (od 2. března 2021).Deskriptory EUROVOCu: jednotný trh, koupě, obchodní smlouva, ochrana spotřebitele, přeshraniční spolupráce, přibližování legislativy, závazková odpovědnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)