Sněmovní tisk 952
N.z.o veřejně prospěšných společnostech bytových

Stav projednávání ke dni: 3. března 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 10. 7. 2020.
Zástupce navrhovatele: Birke J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 952/0 dne 17. 7. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0952.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 7. 2020. Vláda zaslala stanovisko 19. 8. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 8. 2020 jako tisk 952/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 29. 3. 2021.Deskriptory EUROVOCu: akciová společnost, bydlení, bytová politika, družstevní dům, nedostatek bytů, nezisková organizace, společnost s ručením omezeným

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)