Sněmovní tisk 952
N.z.o veřejně prospěšných společnostech bytových

Stav projednávání ke dni: 12. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jan Birke, Jan Hamáček, Jan Chvojka, Roman Onderka, Ondřej Veselý, Kateřina Valachová, Tomáš Hanzel, Roman Sklenák, Petr Dolínek, Václav Votava, Alena Gajdůšková) předložila sněmovně návrh zákona 10. 7. 2020.
Zástupce navrhovatele: Birke J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 952/0 dne 17. 7. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0952.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 7. 2020. Vláda zaslala stanovisko 19. 8. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 8. 2020 jako tisk 952/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 29. 3. 2021.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7765Jan Birke19989-30391.docx (131 KB) / PDF (798 KB, 52 stran) 18. 3. 2021 v 11:25:31


Deskriptory EUROVOCu: akciová společnost, bydlení, bytová politika, družstevní dům, nedostatek bytů, nezisková organizace, společnost s ručením omezeným

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)