Sněmovní tisk 913
Vl.n.z. o veřejných dražbách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 913/0 dne 24. 6. 2020.
    Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 858/19, PID KORNB6NC3K2Q.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Mgr. Ing. Taťána Malá a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Související tisk: 914 (Vln.z. o veřejných dražbách - související).

Deskriptory EUROVOCu: aukční prodej, elektronická správa, převod vlastnictví, seznam, správní formality

Navržené změny předpisů (20)ISP (příhlásit)