Sněmovní tisk 914
Vln.z. o veřejných dražbách - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Související tisk: 913 (Vl.n.z. o veřejných dražbách).

Deskriptory EUROVOCu: aukční prodej, cenné papíry, daňové přiznání, dluh, kapitálový trh, katastr nemovitostí, odborná kvalifikace, živnost

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)