Sněmovní tisk 903
Novela z. o bankách - EU

Stav projednávání ke dni: 27. listopadu 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 903/0 dne 22. 6. 2020.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Dolejš a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 3. 7. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 72. schůze (od 1. prosince 2020).Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovní dohled, centrální banka, hypoteční banka, kapitálový trh, spořitelna, spotřební úvěr, úvěrová instituce

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)