Sněmovní tisk 856
Novela z. - školský zákon

Stav projednávání ke dni: 17. června 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 5. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: Podal Z. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 856/0 dne 7. 5. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0856.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 5. 2020. Vláda zaslala stanovisko 16. 6. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 6. 2020 jako tisk 856/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 26. 6. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 104. schůze (od 25. května 2021).Deskriptory EUROVOCu: integrace postižených osob, mentálně postižený člověk, příbuzenský vztah, speciální vzdělávání, vzdělávání, základní vzdělání, zdravotně postižený člověk

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)