Sněmovní tisk 697
Novela z. o zdravotnických prostředcích - EU

Stav projednávání ke dni: 28. února 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 1. 4. 2020.Deskriptory EUROVOCu: ceník, lékařská diagnóza, prostředky zdravotnické techniky, režijní náklady

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)