Sněmovní tisk 359
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Stav projednávání ke dni: 9. dubna 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 20. 12. 2018.
Zástupce navrhovatele: Kořanová B. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 359/0 dne 20. 12. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0359.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 2018. Vláda zaslala stanovisko 15. 1. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 1. 2019 jako tisk 359/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 1. 2019 (usnesení č. 151). Určil zpravodaje: Ing. Ondřej Polanský a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 5. 3. 2019 na 27. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

  Projednávání pokračovalo 6. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 543).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 359/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 5. 2019 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 359/3.
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 359/4, který byl rozeslán 27. 11. 2019 v 15:15.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 12. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 359/5 (stanovisko).
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 12. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 359/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 12. 2019 na 39. schůzi.
  Projednávání návrhu zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 22. 1. 2020 na 40. schůzi.

  Schválen návrh na opakování 2. čtení (usnesení č. 873).

 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 6. 3. 2020 na 41. schůzi přerušeno.

Projednávání tisku navrženo na pořad 45. schůze (od 21. dubna 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2718Petr Sadovský14942-22226.docx (15 KB)24. 4. 2019 v 09:32:58
2719Barbora Kořanová14943-22227.docx (15 KB)24. 4. 2019 v 09:44:29
2893Monika Jarošová15117-22531.docx (46 KB)26. 5. 2019 v 21:20:00
2894Monika Jarošová15118-22532.docx (43 KB)26. 5. 2019 v 21:22:31
3580Jana Mračková Vildumetzová15804-23834.odt (19 KB)24. 10. 2019 v 13:48:15
3798Květa Matušovská16022-24166.docx (18 KB)26. 11. 2019 v 15:45:08
3799Zuzana Ožanová16023-24167.docx (21 KB)26. 11. 2019 v 15:52:09


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (3)

Deskriptory EUROVOCu: nákladní vozidlo, pozemní doprava, silniční doprava

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)