Sněmovní tisk 341
Dohoda o založení mezinárodní nadace EU–LAC

Stav projednávání ke dni: 5. června 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 23. 11. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 341/0 dne 23. 11. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 5. 12. 2018 (usnesení č. 135). Určil zpravodaje: Mgr. Vít Rakušan a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2019 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 523).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 341/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 15. 4. 2019.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 49. schůze (od 26. května 2020).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 23. 11. 2018 jako senátní tisk 3/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 11. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 29. 1. 2019 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 3/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 1. 2019 na 5. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 94).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Evropská unie, karibská oblast, Latinská Amerika, nadace, regionální spolupráceISP (příhlásit)