Usnesení č. 135 (5. prosince 2018)

Související sněmovní tisky

313 N.z. o změně sídel některých státních úřadů

317 Novela z. - zákoník práce

318 Novela z.o veřejných rejstřících právnických a fyzických os.

319 Novela z. o rozpočtových pravidlech

320 Novela z. - občanský soudní řád

321 Novela z. - stavební zákon

325 Novela z. - trestní zákoník

339 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2015

340 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2016

341 Dohoda o založení mezinárodní nadace EU–LAC

348 Dohoda o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem
ISP (příhlásit)