Sněmovní tisk 195
Novela z. o vnitrozemské plavbě - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 195/0 dne 7. 6. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 10. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 361).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 11. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 195/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 12. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 195/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 195/3, který byl rozeslán 30. 1. 2019 v 11:00.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 2. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 195/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 88, usnesení č. 536).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 4. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 65, dokument 65/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 4. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 4. 2019 a přijal usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako tisk 65/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 24. 4. 2019 a přijal usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako tisk 65/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 5. 2019 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 140).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 5. 2019.
  Prezident zákon podepsal 13. 5. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 5. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 5. 2019.

Zákon vyhlášen 4. 6. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 135/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2072Martin Kolovratník14296-21213.docx (19 KB)23. 1. 2019 v 12:15:46
2116Martin Kolovratník14340-21287.docx (16 KB)29. 1. 2019 v 16:01:34
2118Květa Matušovská14342-21289.docx (14 KB)29. 1. 2019 v 16:09:26


Deskriptory EUROVOCu: loď, mezinárodní vodní cesta, plavební síť, přibližování legislativy, říční plavba, sladění norem, vnitrozemská vodní cesta, výletní plavidlo

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)