Sněmovní tisk 1117
Vl.n.z.,kterým se mění některé zák.v oblasti finančního trhu - EU

Stav projednávání ke dni: 22. dubna 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 28. 12. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1117/0 dne 28. 12. 2020.

    Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 1. 8. 2019, 10. 11. 2021.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 1. 2021 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Ing. et Ing. Jan Skopeček a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 8. 1. 2021.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 98. schůze (od 13. dubna 2021).Deskriptory EUROVOCu: eurotrh, finanční dohled, finanční instituce, finanční nástroj EU, finanční trh, investiční politika, investiční společnost, kapitálový trh, obchodní pravidla, obligace, podpora trhu, převoditelný cenný papír, přibližování legislativy

Navržené změny předpisů (16)ISP (příhlásit)