Organizační výbor
Usnesení č. 353 (7. ledna 2021)

Související sněmovní tisky

1082 Novela z. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

1109 N.z. o Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek

1114 Novela z. o námořní plavbě

1116 Novela z. o státní sociální podpoře

1117 Vl.n.z.,kterým se mění některé zák.v oblasti finančního trhu

1118 Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací

1119 Dohoda mezi ČR a Korejskou republikou o leteckých službách

1120 Účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních v roce 2021

1121 Vl.n.z. o podpoře nízkoemisních vozidel

1123 Finanční závazky na dálnici D4
ISP (příhlásit)