Sněmovní tisk 810
Novela z. o lidských tkáních a buňkách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 5. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 810/0 dne 11. 5. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 5. 2016 (usnesení č. 278). Určil zpravodaje: doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1342).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 18. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 810/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 810/2, který byl rozeslán 6. 12. 2016 v 15:43.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 5. 1. 2017 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 810/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 1. 2017 na 54. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 94, usnesení č. 1516).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 2. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 51, dokument 51/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 2. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 22. 2. 2017 a přijal usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako tisk 51/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 9. 3. 2017 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 122).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 10. 3. 2017 poslancům jako tisk 810/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 3. 2017 poslancům jako tisk 810/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 49, usnesení č. 1607).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 4. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2017.

Zákon vyhlášen 2. 5. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 48 pod číslem 136/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5385Leoš Heger10846-15218.doc (26 KB) / PDF (377 KB, 3 strany) 1. 12. 2016 v 10:27:22


Deskriptory EUROVOCu: bioetika, kmenová buňka, lékařství, obchod s orgány, transplantace orgánů

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)