Organizační výbor
Usnesení č. 278 (12. května 2016)

Související sněmovní tisky

749 Novela z. - trestní řád

770 Novela z. o daních z příjmů

772 Novela z. o pozemních komunikacích

774 Novela z. o pozemních komunikacích

776 N.z. proti inkluzi ve školství

777 Novela z. o rozpočtovém určení daní

780 N. z. o náhradním výživném

781 N.z. o Pražském hradu

788 Dohoda mezi ČR a Belize o výměně inf. v daň. záležitostech

789 Vl.n.z. o státním zastupitelství

790 Vl.n.z. o státním zastupitelství - související

795 Prot. o změně Dohody o zřízení Mez. banky hosp. spolupráce

796 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2015

800 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2015

801 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest.

802 1. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2016

804 Úmluva MOP o podpoře kolektivního vyjednávání

805 Sml. mezi ČR a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění

806 Zpráva o činnosti RRTV za rok 2015

809 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2015

810 Novela z. o lidských tkáních a buňkách

811 Novela z. - transplantační zákon

812 Novela z. o účetnictví
ISP (příhlásit)