Usnesení PS č. 1342

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 810/ - prvé čtení (9. září 2016)

Související sněmovní tisky

810 Novela z. o lidských tkáních a buňkách
ISP (příhlásit)