Sněmovní tisk 64
Návrh rozpočtu SZIF na rok 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 19. 12. 2013 jako tisk 64/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 19. 12. 2013 (usnesení č. 14). Zpravodajem určen Ing. Pavel Kováčik.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 16. 1. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 64/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 14. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Projednávání bylo odročeno (hlasování č. 171).
  proběhlo 25. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 95, usnesení č. 188).Hesla věcného rejstříku: Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, intervenční politika, návrh rozpočtu, společná zemědělská politikaISP (příhlásit)