Sněmovní tisk 310
Doh.o přidruž.mezi státy EU a ES pro atom.energ. a Ukrajinou

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: min.zahr.věcí,min.prům..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 310/0 dne 4. 9. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Ing. Jana Fischerová, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 12. 2014 na 23. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo přerušeno. 1. Čtení Proběhlo 12. 2. 2015 na 25. schůzi. Projednávání mezinárodní smlouvy bylo přerušeno. 1. Čtení proběhlo 2. 4. 2015 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 679).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 310/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro evropské záležitosti projednal mezinárodní smlouvu a vydal 15. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 310/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 17. 9. 2015 na 31. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 877).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 4. 9. 2014 jako senátní tisk 333/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 9. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro záležitosti Evropské unie a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 30. 9. 2014 a přijal usnesení č. 320, které bylo rozdáno jako tisk 333/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 10. 2014 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 333/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2014 na 3. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 42).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 21. 9. 2015.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: asociační dohoda, Evropská dohoda o přidružení, Evropské společenství pro atomovou energii, UkrajinaISP (příhlásit)