Sněmovní tisk 300
Novela z. o veřejných zakázkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 300/0 dne 3. 9. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Ladislav Okleštěk a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 10. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 455).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 40 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 300/4, který byl rozeslán 3. 12. 2014 v 17:53.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 12. 2014 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 202, usnesení č. 571).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 12. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 16, dokument 16/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 12. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 7. 1. 2015 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 16/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 8. 1. 2015 a přijal usnesení č. 11, které bylo rozdáno jako tisk 16/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 1. 2015 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 16/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 1. 2015 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 72).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 1. 2015 poslancům jako tisk 300/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 1. 2015 poslancům jako tisk 300/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 2. 2015 na 25. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 84, usnesení č. 616).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 2. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 2. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 3. 2015.

Zákon vyhlášen 6. 3. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 19 pod číslem 40/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1663František Vácha07124-09031.doc (42 KB) / PDF (381 KB, 3 strany) 17. 11. 2014 v 09:52:46
1726Rostislav Vyzula07187-09110.doc (39 KB) / PDF (227 KB, 3 strany) 2. 12. 2014 v 15:42:33
1731Leo Luzar07192-09116.doc (23 KB) / PDF (148 KB, 1 strana) 2. 12. 2014 v 16:45:15


Hesla věcného rejstříku: Kriminalita, Zakázky

Deskriptory EUROVOCu: nabídka a poptávka, přidělení zakázky, soutěžní řízení, veřejná zakázka

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)