Sněmovní tisk 296
Novela z. o zaměstnanosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 296/0 dne 3. 9. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Jaroslav Zavadil a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 2. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 627).

 • V
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Výbor pro sociální politiku.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 296/2, který byl rozeslán 22. 5. 2015 v 13:19.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 6. 2015 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 786).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 6. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 95, dokument 95/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 7. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 15. 7. 2015 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 95/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 7. 2015 a přijal usnesení č. 46, které bylo rozdáno jako tisk 95/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 7. 2015 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 201).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 7. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 8. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2015.

Zákon vyhlášen 17. 8. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 83 pod číslem 203/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2225Alena Nohavová07686-10067.odt (22 KB) / PDF (86 KB, 2 strany) 23. 4. 2015 v 09:52:23
2242Gabriela Pecková07703-10094.doc (58 KB) / PDF (195 KB, 1 strana) 27. 4. 2015 v 13:08:02


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Zaměstnanost

Deskriptory EUROVOCu: družstvo, minimální mzda, nezaměstnanost, nezaměstnaný, podpora v nezaměstnanosti, poptávka po zaměstnání, sociální dávky, veřejná obchodní společnost, zaměstnanec

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)