Sněmovní tisk 200
Smlouva o obchodu se zbraněmi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 5. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 200/0 dne 16. 5. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 29. 5. 2014 (usnesení č. 67). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Plzák a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 6. 2014 na 10. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 314).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 26. 6. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 200/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro obranu projednal mezinárodní smlouvu a vydal 3. 9. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 200/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 19. 9. 2014 na 17. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 70, usnesení č. 410).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 5. 2014 jako senátní tisk 280/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 5. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 6. 2014 a přijal usnesení č. 165, které bylo rozdáno jako tisk 280/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 6. 2014 a přijal usnesení č. 172, které bylo rozdáno jako tisk 280/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 7. 2014 na 23. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 571).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 2. 10. 2014.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 10. 6. 2015 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 22 pod číslem 36/2015 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, kontrola vývozu, obchod se zbraněmi, střelná zbraň a střelivo, veřejná bezpečnost, výměna informací, zásobování zbraněmiISP (příhlásit)