Sněmovní tisk 154
Novela z. o jednacím řádu Senátu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 19. 6. 2013. Návrh zákona rozeslán dne 19. 6. 2013 senátorům jako tisk 126/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 9. 2013 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Mgr. Miroslav Nenutil) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (prof. MUDr Miloš Janeček, CSc.), Výbor pro záležitosti Evropské unie, Mandátový a imunitní výbor.

 • V
  • Mandátový a imunitní výbor projednal návrh dne 8. 10. 2013 a přijal usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako tisk 126/2 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 10. 2013 a přijal usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako tisk 126/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 26. 11. 2013 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 126/3 (záznam z jednání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 26. 11. 2013 a přijal usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako tisk 126/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 26. 11. 2013 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 126/5 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 26. 11. 2013 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 126/6 (záznam z jednání).
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 26. 11. 2013 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 126/7 (záznam z jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 11. 2013 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 126/8 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 12. 2013 a přijal usnesení č. 123 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 12. 2. 2014 a přijal usnesení č. 70 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 20. 2. 2014 a přijal usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako tisk 126/9 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 26. 2. 2014 a přijal usnesení č. 141, které bylo rozdáno jako tisk 126/10 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 13. 9. 2013 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 338).
  Návrh projednán dne 27. 11. 2013 na 16. schůzi Senátu.
  Senát vrací výborům k novému projednání (usnesení č. 381).
  Návrh projednán dne 19. 3. 2014 na 19. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 425).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 28. 3. 2014.
Zástupce navrhovatele: Nenutil M.,Tesařík M..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 154/0 dne 28. 3. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 4. 2014. Vláda zaslala stanovisko 29. 4. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 4. 2014 jako tisk 154/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 5. 2014 (usnesení č. 63). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Grospič a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 300).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 12. 2014 na 23. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 12. 2014.
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 12. 2014 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 247, usnesení č. 574).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 12. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 18, dokument 18/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 12. 2014 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 7. 1. 2015 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 18/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 1. 2015 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 76).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 1. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 1. 2015.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 1. 2015.

Zákon vyhlášen 30. 1. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 16/2015 Sb.Hesla věcného rejstříku: Řád jednací Senát

Deskriptory EUROVOCu: dolní komora, horní komora, jednací řád parlamentu, legislativní proces, parlamentní proces

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
107/1999novelizujeZákon o jednacím řádu Senátu154/0


ISP (příhlásit)