Organizační výbor
Usnesení č. 63 (7. května 2014)

Související sněmovní tisky

153 Novela z. o odpadech

154 Novela z. o jednacím řádu Senátu

155 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

156 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

157 Novela z. o regulaci reklamy

164 Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí

166 Novela ústav. z. - Ústava ČR

167 N. z. o působ. MPO ČR při řízení společností ovládan. státem

169 Novela z. o loteriích

193 Návrh na prodloužení působení sil v Malijské rep.

195 Úml. OSN o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku

196 Zpráva o činnosti Kontrolní rady TA ČR za rok 2013
ISP (příhlásit)