Sněmovní tisk 154/0
Novela z. o jednacím řádu Senátu

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t015400.pdf (Dokument PDF, 224 KB)t015400.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0154a0.pdf (Dokument PDF, 334 KB)t0154a0.doc

Rozesláno poslancům

28. března 2014 v 12:29
ISP (příhlásit)