Sněmovní tisk 1105
Doh. o spolupráci mezi EU a Afghánistánem

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 27. 4. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1105/0 dne 27. 4. 2017.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 4. 5. 2017 (usnesení č. 387). Určil zpravodaje: Jaroslav Foldyna a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 5. 2017 na 57. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1683).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 8. 6. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1105/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 29. 6. 2017 na 59. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1726).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 28. 4. 2017 jako senátní tisk 97/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 5. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 24. 5. 2017 a přijal usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako tisk 97/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2017 na 8. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 206).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 13. 7. 2017.Deskriptory EUROVOCu: Afghánistán, Česká republika, dohoda o spolupráci, Evropská unie, mezinárodní spolupráceISP (příhlásit)