Organizační výbor
Usnesení č. 387 (4. května 2017)

Související sněmovní tisky

1056 Novela z. o daních z příjmů

1057 Novela z. - trestní zákoník

1058 Novela z. o investičních pobídkách

1074 Novela z. o investičních pobídkách

1086 Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání

1087 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

1089 Novela z. o HK ČR a AK ČR

1092 Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2017

1093 Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu

1096 Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

1097 Novela z. o hospodaření energií

1099 Zpráva o činnosti kontrolní rady TA ČR za rok 2016

1100 Novela z. o státním rozpočtu ČR na rok 2017

1101 Novela z. o působnosti orgánů ČR v oblasti cen

1102 Prot.o přistoup. k Obch.doh. mezi státy EU a Kolumbií a Peru

1103 Zpráva o činnosti RRTV za rok 2016

1104 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2016

1105 Doh. o spolupráci mezi EU a Afghánistánem

1106 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2016

1110 N. z. o evropských politických stranách

1111 Sml.mezi ČR a Niz.král.se zřetelem na Niz.Antily o vým.inf.

1112 Sml.mezi ČR a Niz.král.se zřetelem na Arubu o vým.inf.

1113 Sml.mezi ČR a vládou Anguilly o vým.informací

1114 Sml.mezi ČR a Brit. Panenskými ostrovy o vým.inf.

1115 Sml.o zdanění příjmů z úspor mezi ČR a Kajmanskými ostrovy

1116 Sml.mezi ČR a vládou Montserratu o vým.informací

1117 Sml.o zdanění příjmů z úspor mezi ČR a Ostrovem Man

1118 Sml.mezi ČR a Turks & Caicos o vým.inf.
ISP (příhlásit)