Sněmovní tisk 1023
Novela z. o ozdravných postupech a řešení krize na fin. trhu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 2. 2017.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1023/0 dne 6. 2. 2017.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 2. 2017 (usnesení č. 362). Určil zpravodaje: Ing. Roman Kubíček, Ph.D. a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 28. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1660).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2017 usnesení doručené poslancům jako tisk 1023/1 (doporučuje schválit).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: banka, centrální banka, finanční trh, měnová krize, zadluženost

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)