Organizační výbor
Usnesení č. 362 (9. února 2017)

Související sněmovní tisky

1006 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

1007 Účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních v roce 2017

1009 Novela z. o České národní bance

1011 Novela z. - knihovní zákon

1012 Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu

1013 Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu

1014 Novela z. - živnostenský zákon

1017 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

1018 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

1023 Novela z. o ozdravných postupech a řešení krize na fin. trhu

1024 Novela z. o služeb. poměru příslušníků bezpečnostních sborů

1025 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech

1026 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

1027 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.

1028 Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány

1029 Novela z. o nemocenském pojištění

1030 Novela z. - insolvenční zákon
ISP (příhlásit)