Sněmovní tisk 1016
Novela z. - trestní zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1016/0 dne 3. 2. 2017.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 2. 2017. Vláda zaslala stanovisko 3. 3. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 3. 2017 jako tisk 1016/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 184/17, PID ALBSAJFA9H88.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: boj proti nezaměstnanosti, dlouhodobá nezaměstnanost, trestný čin

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)