Sněmovní tisk 993
Zpráva o životním prostředí ČR 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o životním prostředí České republiky 2015

Autor: ministr živ. prostředí

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 13. 12. 2016 jako tisk 993/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 15. 12. 2016 (usnesení č. 350). Zpravodajem určen Mgr. Jiří Junek.

  • V


Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, environmentální politika, kvalita životního prostředí, ministerská odpovědnost, náklady za znečištění, sledování životního prostředí, vliv na životní prostředí, zpráva o činnostiISP (příhlásit)