Organizační výbor
Usnesení č. 350 (15. prosince 2016)

Související sněmovní tisky

955 Novela z. - trestní zákoník

956 Novela ústav. z. - Ústava ČR

960 Novela z.o podpoře výzkumu,experimentálního vývoje a inovací

961 Novela z. - trestní zákoník

965 Novela z. o České televizi a o Českém rozhlasu

966 Novela z. o spotřebních daních

984 Novela z. o kybernetické bezpečnosti

986 Návrh rozpočtu SZIF na rok 2017

987 Novela z. - občanský soudní řád

988 Doh. o partnerství mezi státy EU a Novým Zélandem

989 Novela z.o posuz.shody stan.výrobků při jejich dodáv.na trh

990 Novela z. o pobytu cizinců na území ČR

991 Vl.n.z. o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže

992 Vl. n. z. o změně zák. v souv. s veřejným opatrovnictvím

993 Zpráva o životním prostředí ČR 2015

994 Vl.n.z. o zahraniční službě

995 Novela z. o České obchodní inspekci

996 Doh.o strategickém partnerství mezi státy EU a Kanadou

997 Novela z. o podporovaných zdrojích energie
ISP (příhlásit)