Sněmovní tisk 948
Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 10. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. pro lidská práva.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
6247Jiří Petrů11708-16703.doc (63 KB) / PDF (182 KB, 4 strany)21. 4. 2017 v 16:21:02
6369Jiří Petrů11830-16937.doc (66 KB) / PDF (235 KB, 4 strany)16. 5. 2017 v 14:35:31


Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, kontrolní úřad, správní kontrola, správní pravomoc

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)