Sněmovní tisk 723
Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 2. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 723/0 dne 17. 2. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1129/15, PID KORN9XBJQT6U.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2016 (usnesení č. 250). Určil zpravodaje: MUDr. David Kasal, MHA a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 5. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1201).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 23. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 723/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 30. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 723/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 9. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 723/3 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 9. 2016 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 723/4, který byl rozeslán 23. 9. 2016 v 10:28 (revokováno).
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 723/5, který byl rozeslán 26. 9. 2016 v 9:52.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 14. 10. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 723/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 11. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1410).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 11. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 4, dokument 4/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 11. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 7. 12. 2016 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 4/2 (zamítá).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 13. 12. 2016 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 4/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 12. 2016 na 3. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 61).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 15. 12. 2016 poslancům jako tisk 723/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 15. 12. 2016 poslancům jako tisk 723/8.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 31. 1. 2017 na 54. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 281, usnesení č. 1539).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 2. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 2. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 2. 2017.

Zákon vyhlášen 6. 3. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 67/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4529Bohuslav Svoboda09990-13709.docx (19 KB) / PDF (312 KB, 3 strany) 8. 6. 2016 v 13:21:24
4532Jiří Štětina09993-13712.doc (59 KB) / PDF (202 KB, 3 strany) 8. 6. 2016 v 14:26:53
4591Petr Bendl10052-13809.docx (498 KB) / PDF (327 KB, 3 strany) 20. 6. 2016 v 10:43:45
4786Milan Brázdil10247-14252.docx (13 KB) / PDF (257 KB, 2 strany) 30. 8. 2016 v 09:12:59
4787Milan Brázdil10248-14253.doc (24 KB) / PDF (233 KB, 1 strana) 30. 8. 2016 v 09:17:40
4788Milan Brázdil10249-14254.doc (30 KB) / PDF (320 KB, 2 strany) 30. 8. 2016 v 09:28:53
4789Milan Brázdil10250-14258.doc (49 KB) / PDF (263 KB, 2 strany) 30. 8. 2016 v 09:31:42
4828Jana Pastuchová10289-14302.doc (16 KB) / PDF (212 KB, 2 strany) 6. 9. 2016 v 09:40:22
4843David Kasal10304-14318.docx (13 KB) / PDF (237 KB, 3 strany) 7. 9. 2016 v 10:58:52
4844David Kasal10305-14319.docx (23 KB) / PDF (273 KB, 5 stran) 7. 9. 2016 v 11:02:34
4881David Kasal10342-14362.doc (352 KB) / PDF (789 KB, 46 stran) 9. 9. 2016 v 15:06:27
4882Milan Brázdil10343-14364.doc (47 KB) / PDF (265 KB, 4 strany) 12. 9. 2016 v 09:23:02
4883Leoš Heger10344-14365.doc (44 KB) / PDF (405 KB, 3 strany) 12. 9. 2016 v 11:07:22
4884Leoš Heger10345-14366.doc (36 KB) / PDF (329 KB, 2 strany) 12. 9. 2016 v 11:07:23
4885Leoš Heger10346-14367.doc (36 KB) / PDF (318 KB, 2 strany) 12. 9. 2016 v 11:07:23
4890Vít Kaňkovský10351-14370.docx (15 KB) / PDF (257 KB, 2 strany) 12. 9. 2016 v 22:40:22
4892Ludvík Hovorka10353-14371.doc (14 KB) / PDF (215 KB, 2 strany)
10353-14372.doc (27 KB) / PDF (289 KB, 3 strany)
10353-14373.doc (13 KB) / PDF (124 KB, 2 strany)
10353-14374.doc (16 KB) / PDF (263 KB, 2 strany)
 13. 9. 2016 v 09:08:22
4902David Kasal10363-14424.docx (17 KB) / PDF (385 KB, 3 strany) 13. 9. 2016 v 13:12:41
4903Marek Benda10364-14425.docx (22 KB) / PDF (411 KB, 7 stran) 13. 9. 2016 v 13:16:23
4904David Kasal10365-14426.docx (18 KB) / PDF (252 KB, 3 strany) 13. 9. 2016 v 13:16:40
4907David Kasal10368-14429.docx (17 KB) / PDF (351 KB, 3 strany) 13. 9. 2016 v 13:20:29
4908David Kasal10369-14430.docx (13 KB) / PDF (250 KB, 2 strany) 13. 9. 2016 v 13:24:32


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: doplnění kvalifikace, lékař, lékárník, lékařské vzdělávání, lékařský obor, odborná kvalifikace, politika zaměstnanosti EU, uznání dokladů o odborné kvalifikaci, volný pohyb pracovníků

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)