Usnesení PS č. 1201

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 723/ - prvé čtení (3. května 2016)

Související sněmovní tisky

723 Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání
ISP (příhlásit)