Sněmovní tisk 717
Vl.n.z. celní zákon - související - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 2. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 717/0 dne 11. 2. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2016 (usnesení č. 250). Určil zpravodaje: PaedDr. Josef Novotný a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1112).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 717/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 717/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 717/3, který byl rozeslán 20. 4. 2016 v 11:33.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 28. 4. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 717/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 6. 2016 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1249).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 6. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 294, dokument 294/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 6. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 29. 6. 2016 a přijal usnesení č. 220, které bylo rozdáno jako tisk 294/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 29. 6. 2016 a přijal usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako tisk 294/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 7. 2016 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 496).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 7. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 7. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 7. 2016.

Zákon vyhlášen 29. 7. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 95 pod číslem 243/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4164Jan Volný09625-13112.docx (22 KB) / PDF (329 KB, 2 strany) 15. 4. 2016 v 12:47:33
4165Jan Volný09626-13113.docx (25 KB) / PDF (301 KB, 2 strany) 15. 4. 2016 v 12:53:51
4175Zbyněk Stanjura09636-13130.docx (15 KB) / PDF (236 KB, 2 strany) 19. 4. 2016 v 08:26:51


Související tisk: 716 (Vl.n.z. celní zákon).


Hesla věcného rejstříku: Celnictví, cla, Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: celní kontrola, celní právo, clo, daňové právo, společná celní politika, trestní právo, ústřední orgány státní správy

Navržené změny předpisů (45)ISP (příhlásit)