Sněmovní tisk 584
Změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 1. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 584/0 dne 1. 9. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 9. 2015 (usnesení č. 188). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Holík a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 10. 2015 na 33. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 912).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 584/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro životní prostředí projednal mezinárodní smlouvu a vydal 6. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 584/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro bezpečnost projednal mezinárodní smlouvu a vydal 12. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 584/3 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Hospodářský výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 3. 12. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 584/4 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 1. 2016 na 39. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1063).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 1. 9. 2015 jako senátní tisk 121/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 9. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 20. 10. 2015 a přijal usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako tisk 121/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 10. 2015 a přijal usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako tisk 121/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2015 na 16. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 300).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 4.02.2016.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 23. 5. 2016 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 14 pod číslem 24/2016 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, havarijní znečištění, nebezpečná látka, prevence environmentálních rizik, průmyslové ekologické rizikoISP (příhlásit)