Usnesení PS č. 912

k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států přijaté v Ženevě dne 5. prosince 2014 /sněmovní tisk 584/ - prvé čtení (8. října 2015)

Související sněmovní tisky

584 Změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií
ISP (příhlásit)