Sněmovní tisk 409
Novela z. o odpadech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 2. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 409/0 dne 25. 2. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2015 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: RSDr. Josef Nekl a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 693).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 45 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2015 na 29. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 409/2, který byl rozeslán 17. 6. 2015 v 10:11.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 7. 2015 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 809).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 7. 2015 návrh zákona Senátu jako tisk 115, dokument 115/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 7. 2015 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 11. 8. 2015 a přijal usnesení č. 4, které bylo rozdáno jako tisk 115/1 (záznam z jednání).
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 12. 8. 2015 a přijal usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako tisk 115/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 8. 2015 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 209).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 8. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 8. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 10. 9. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 92 pod číslem 223/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2467Josef Kott07928-10484.doc (26 KB) / PDF (223 KB, 4 strany) 10. 6. 2015 v 10:58:54
2468Josef Kott07929-10485.doc (18 KB) / PDF (199 KB, 2 strany) 10. 6. 2015 v 10:59:32
2508Josef Nekl07969-10525.odt (49 KB) / PDF (70 KB, 1 strana) 16. 6. 2015 v 14:09:49


Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie

Deskriptory EUROVOCu: nakládání s odpadem, odpad, seznam, znečišťování životního prostředí

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)