Sněmovní tisk 998
Novela z. o odpadech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 4. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr životního prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 998/0 dne 24. 4. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 4. 2013 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: Ing. arch. Václav Mencl a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 7. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1627).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 7. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 31, usnesení č. 1627).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 5. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 94, dokument 94/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 5. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Ivo Bárek).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 16. 5. 2013 a přijal usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako tisk 94/1 (nezabývat se).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 5. 2013 na 10. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 209).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 5. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2013.

Zákon vyhlášen 21. 6. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 169/2013 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie, Komunikace dopravní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: elektronický odpad, nakládání s odpadem, nebezpečný odpad, odpad, ochrana životního prostředí

Navržené změny předpisů (3):

CitaceZměnaPředpisOd
56/2001novelizujeZákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.998/0
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů998/0
25/2008novelizujeZákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů998/0


ISP (příhlásit)