Sněmovní tisk 994
Prot.o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 22. 4. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 994/0 dne 23. 4. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 25. 4. 2013 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 5. 2013 na 53. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1667).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 994/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 24. 4. 2013 jako senátní tisk 89/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 5. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie, Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury.

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 22. 5. 2013 a přijal usnesení č. 119, které bylo rozdáno jako tisk 89/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 11. 6. 2013 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 89/3 (zaujímá stanovisko).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 6. 2013 a přijal usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako tisk 89/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 6. 2013 na 11. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 246).Deskriptory EUROVOCu: Irsko, Lisabonská smlouva, referendum, Smlouva o Evropské uniiISP (příhlásit)