Sněmovní tisk 943
Novela z. o nakládání s těžebním odpadem - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 3. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 943/0 dne 6. 3. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 3. 2013 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1579).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 2 dny.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 943/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 943/2, který byl rozeslán 27. 3. 2013 v 15:42.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 4. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 189, usnesení č. 1623).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 4. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 88, dokument 88/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 4. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Bis) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 25. 4. 2013 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 88/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 5. 2013 a přijal usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako tisk 88/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 5. 2013 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 212).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 5. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2013.

Zákon vyhlášen 21. 6. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 168/2013 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie, Hornictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: nakládání s odpadem, odpad, přibližování legislativy, rašelina, skladování odpadu, těžba rud, těžební průmysl

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)